Kamu Kurumları« Geri

Aile ve Sosyal Politikalar il Müdürlüğü
Web Adresi: http://www.shcek.gov.tr/  
E-Posta Adresi: soshizmmd@samsun.gov.tr
Telefon: 0 (362) 435 59 45 
Faks: 0 (362) 435 91 92

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü          
Web Adresi: http://www.samsunsar.gov.tr
E-Posta Adresi: samsunakb@ssgm.gov.tr; birlik@samsunsar.gov.tr
Telefon: 0 (362) 445 29 85
Faks: 0 (362) 439 05 63

Anadolu Ajansı Bölge Müdürlüğü          
Web Adresi: http://www.aa.com.tr
E-Posta Adresi: samsun@aa.comtr
Telefon: 233 13 14
Faks: 234 43 71

Basın İlan Kurumu Müdürlüğü          
Web Adresi: http://www.bik.gov.tr
E-Posta Adresi: 
Telefon: (+90) 0362 333 30 19
Faks: (+90) 0362 333 30 14

Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Batı Kardeniz Bölge Müd.
Web Adresi: http://www.dtm.gov.tr/
E-Posta Adresi: samsunbolge@dtm.gov.tr
Telefon: 0 (362) 431 22 00
Faks: 0 (362) 435 96 40

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Kambiyo Müd.
Web Adresi: http://www.hazine.gov.tr/
E-Posta Adresi: 
Telefon: 0 (362) 435 59 99
Faks: 0 (362) 435 59 99

Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü
Web Adresi:http//www.samsun.sanayi.gov.tr
E-Posta:stmsamsunil@sanayi.gov.tr
Telefon:0(362) 431 18 41
Faks:0(362) 431 01 07                         

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Bölge Müdürlüğü          
Web Adresi: http://www.tk.gov.tr
E-Posta Adresi: 
Telefon: (0362) 231 26 64
Faks: (0362) 231 26 84

Bölge Hıfzısıhha Enstitü Müdürlüğü
Web Adresi: http://www.samsunrshm.gov.tr
E-Posta Adresi: samsunbhm@saglik.gov.tr
Telefon: 0 (362) 233 23 31 
Faks: 0 (362) 230 38 53

Çalışma ve İşkur Müdürlüğü
Web Adresi: http://www.csgb.gov.tr/        
E-Posta Adresi: samsun@csgb.gov.tr 
Telefon: 0 (362) 431 66 19 - 0(362) 431 21 66 
Faks: 0 (362) 431 99 76 

Çalık Yedaş Genel Müdürlüğü Samsun İl Koordinatörlüğü
Web Adresi:
E-Posta:yedassamsun@calikyedas.com
Telefon:0(362) 311 44 00
Faks:0(362) 400 42 00                           

Çay-Kur Pazarlama Bölge Müdürlüğü
Web Adresi: http://www.caykur.gov.tr       
E-Posta Adresi: 
Telefon: 0 (362) 266 88 00 
Faks: 0 (362) 266 88 09

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Web Adresi: http://www.bayindirlik.gov.tr/
E-Posta Adresi: samsun@bayindirlik.gov.tr
Telefon: 0 (362) 230 80 40 
Faks: 0 (362) 230 80 61

Defterdarlık
Web Adresi: http://www.samsundefterdarligi.gov.tr/     
E-Posta Adresi: samsundef@maliye.gov.tr
Telefon: 0 (362) 432 56 10 
Faks: 0 (362) 435 60 64

Denizcilik Müsteşarlığı Samsun Bölge Müdürlüğü
Web Adresi: http://www.samsundenizcilik.gov.tr/      
E-Posta Adresi: samsun.bolge@denizcilik.gov.tr
Telefon: 0 (362) 435 90 13
Faks:

Denizcilik Müsteşarlığı Samsun Liman Başkanlığı
Web Adresi: http://www.samsundenizcilik.gov.tr/       
E-Posta Adresi: samsun.bolge@denizcilik.gov.tr
Telefon: 0 (362) 435 90 13
Faks: 0 (362) 432 27 44

Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Müdürlüğü
Web Adresi: http://www.samsundevletkorosu.com       
E-Posta Adresi: info@samsundevletkorosu.com
Telefon: 0 (362) 432 09 20 
Faks: 0 (362) 420 06 05

Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğü
Web Adresi: http://www.dsi.gov.tr/      
E-Posta Adresi: dsi7@dsi.gov.tr
Telefon: 0 (362) 230 79 00 
Faks: 0 (362) 234 03 87

DHMİ Meydan Müdürlüğü
Web Adresi: http://www.dhmi.gov.tr/      
E-Posta Adresi: dhmind@samsun.gov.tr
Telefon: 0 (362) 844 88 30
Faks: 0 (362) 844 88 46

DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü Makine İkmal Başmühendisliği
Web Adresi: http://www.dlh.gov.tr 
E-Posta Adresi: dlhmakikmal@samsun.gov.tr
Telefon: 0 (362) 445 12 02 
Faks: 0 (362) 445 09 47

E.İ.E İdaresi 3. Hidrometri Bölge Şefliği
Web Adresi: http://www.eie.gov.tr/      
E-Posta Adresi: eiesamsun@eie.gov.tr
Telefon: 0 (362) 238 23 70
Faks: 0 (362) 238 18 49

Ekonomi Bakanlığı Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü          
Web Adresi:
E-Posta Adresi: 
Telefon: 0 362 432 64 13
Faks: 0 362 435 96 40

Hudutlar ve Sahiller Genel Müdürlüğü Samsun 6 nolu Bölge koordinatörlüğü
Web Adresi:http://www.hssgm.gov.tr/
E-Posta:
Telefon:0(362) 435 91 68
Faks:0(362) 435 05 17

 Futbol Federasyonu Başkanlığı Bölge Müdürlüğü
Web Adresi: http://www.tff.org
E-Posta Adresi: 
Telefon: 0362 231 66 00
Faks: 0362 231 66 04

 Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
Web Adresi: http://www.samsun-gsim.gov.tr/
E-Posta Adresi: samsungenclikspor@hotmail.com
Telefon: 0 (362) 238 18 90 
Faks: 0 (362) 238 18 95

Gıda,Tarım ve Haycancılık  İl Müdürlüğü
Web Adresi: http://www.samsuntarim.gov.tr/  
E-Posta Adresi: admin@samsuntarim.gov.tr; cey@samsuntarim.gov.tr 
Telefon: 0 (362) 231 37 00
Faks: 0 (362) 233 21 63

Gümrük Müsteşarlığı Samsun Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü
Web Adresi: http://www.gumruk.gov.tr/      
E-Posta Adresi: samgumbm@gumruk.gov.tr
Telefon: 0 (362) 435 88 70 
Faks: 0(362) 435 56 65

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Web Adresi: http://www.samsunkulturveturizm.gov.tr/   
E-Posta Adresi: kulturmud@samsun.gov.tr, kultur@samsunkulturveturizm.gov.tr
Telefon: 0 (362) 431 00 14 
Faks: 0 (362) 435 65 48

İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Web Adresi: http://samsun.meb.gov.tr      
E-Posta Adresi: samsunmem@meb.gov.tr; ozelkalem55@meb.gov.tr 
Telefon: 0 (362) 435 80 63
Faks: 0 (362) 431 93 76

İl Sağlık Müdürlüğü
Web Adresi: http://www.samsun.saglik.gov.tr/      
E-Posta Adresi: samsun@saglik.gov.tr
Telefon: 0 (362) 435 11 58 - 60 
Faks: 0 (362) 435 36 09   

İller Bankası A.Ş Samsun Bölge Müdürlüğü                                                                                                                                                    Web Adresi: http://www.ilbank.gov.tr/     
E-Posta Adresi: ilbank.samsun@ilbank.gov.tr
Telefon: 0 (362) 435 85 90
Faks: 0 (362) 432 76 10

İş Teftiş Samsun Grup Başkanlığı          
Web Adresi: http://www.isvesosyalguvenlik.com
E-Posta Adresi: 
Telefon: (362) 431 81 51
Faks: (362) 435 10 59

Kapalı Cezaevi Müdürlüğü
Web Adresi: http://www.adalet.gov.tr/     
E-Posta Adresi: samsunetczv@adalet.gov.tr
Telefon: 0 (362) 238 06 69 
Faks: 0 (362) 238 84 35

Karadeniz Yağlı Toh.Tarım Satış Koop. Birl.Genel Müd.
Web Adresi: http://www.karadenizbirlik.com.tr/     
E-Posta Adresi: karadenizbirlik@karadenizbirlik.com.tr
Telefon: 0 (362) 447 28 28 
Faks: 0 (362) 447 27 63

Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü
Web Adresi: http://www.kgm.gov.tr/     
E-Posta Adresi: bol07@kgm.gov.tr
Telefon: 0 (362) 437 47 80 
Faks: 0 (362) 437 29 12

KOSGEB İşletme Geliştirme Müdürlüğü
Web Adresi: http://www.kosgeb.gov.tr/     
E-Posta Adresi: samsun@kosgeb.gov.tr
Telefon: 0 (362) 266 97 15 
Faks: 0 (362) 266 97 13

Kuzey 1 Samsun Bölge Müdürlüğü          
Web Adresi: http://www.turktelekom.com.tr
Telefon: 0362 555 30 00
Faks: 0362 555 30 51

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü
Web Adresi: http://www.kultur.gov.tr/    
E-Posta Adresi: 
Telefon: 0 (362) 433 15 72
Faks: 0 (362) 433 09 89

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü
Web Adresi: http://www.meteor.gov.tr/    
E-Posta Adresi: samsunbolge@meteor.gov.tr
Telefon: 0 (362) 437 29 00
Faks: 0 (362) 437 29 02

Milli Piyango İdaresi Samsun Şubesi Müdürlüğü
Web Adresi: http://www.millipiyango.gov.tr    
E-Posta Adresi: mpisamsun@hotmail.com
Telefon: 0 (362) 435 75 60 
Faks: 0 (362) 432 85 44

Müftülük
Web Adresi: http://www.samsunmuftulugu.gov.tr/  
E-Posta Adresi: samsunmuf@diyanet.gov.tr, samsunmuf@ttnet.net.tr
Telefon: 0 (362) 447 27 70 
Faks: 0 (362) 447 27 41

Ondokuz Mayıs Polis MYO Müdürlüğü                 
Web Adresi: http://www.19mayispmyo.pa.edu.tr/  
E-Posta Adresi: 19mayispmyo@ttnet.net.tr 
Telefon: 0 (362) 467 15 80
Faks: 0 (362) 467 15 83

Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü          
Web Adresi: http://www.samsunosb.org.tr
E-Posta Adresi: sosb@samsunosb.org.tr
Telefon: 0 362 266 58 00 - 0 362 266 58 01 
Faks: 0 362 266 58 02

Orman İşletme Müdürlüğü
Web Adresi: http://www.ogm.gov.tr/  
E-Posta Adresi: samsunisl@ogm.gov.tr
Telefon: 0 (362) 238 11 53
Faks: 0 (362) 238 38 19

Orman ve Su İşleri  İl Müdürlüğü
Web Adresi: http://www.samsun-cevreorman.gov.tr/      
E-Posta Adresi: samsun@cevreorman.gov.tr
Telefon: 0 (362) 435 34 86 
Faks: 0 (362) 435 90 52

Posta Telgraf Teşkilatı Başmüdürlüğü
Web Adresi: http://www.ptt.gov.tr/  
E-Posta Adresi: samsunptt@ptt.gov.tr
Telefon: 0 (362) 445 28 20
Faks: 0 (362) 445 27 12

 

Samsun İl Özel İdaresi
Web Adresi: http://www.samsunozelidare.gov.tr
E-Posta Adresi: ozelkalem@sansunozelidare.gov.tr; bilgiislem@samsunozelidare.gov.tr
Telefon: 0 (362) 437 08 48
Faks: 0 (362) 437 08 55

Samsun Devlet Opera ve Bale Müdürlüğü          
Web Adresi: https://secure.dobgm.gov.tr
E-Posta Adresi: basinhalklailiskiler@samdob.gov.tr / samsunoperavebalesi@gmail.com
Telefon: (90) 0362 431 50 02
Faks: 0362 431 50 66

Samsun Sigorta İl Müdürlüğü
Web Adresi: http://www.ssk.gov.tr/  
E-Posta Adresi: samsunsim@ssk.gov.tr
Telefon: 0 (362) 433 09 36
Faks: 0 (362) 431 50 94

Samsun Teknoloji Geliştirme Merkezi
Web Adresi: http://www.samsuntekmer.kosgeb.gov.tr/  
E-Posta Adresi: omu@kosgeb.gov.tr
Telefon: 0 (362) 457 78 47
Faks: 0 (362) 457 79 83

Samsun Ürün Belgelendirme Müdürlüğü          
Web Adresi: http://ikbs.tse.org.tr
E-Posta Adresi: samsun@tse.org.tr
Telefon: 0-362-266 40 22 Santral: 0-362-266 40 20 - 21
Faks: 0-362-266 40 23

SAMSUNPORT – Samsun Uluslararası Liman işletmeciliği A.ş       
Web Adresi: http://www.samsunport.com.tr
E-Posta Adresi: info@samsunport.com.tr 
Telefon: 0 362 445 14 00
Faks: 0 362 445 14 08

SGK İl Müdürlüğü          
Web Adresi: http://www.sgk.gov.tr
E-Posta Adresi: samsunsgim@sgk.gov.tr
Telefon: (0-362) 433 09 36-42
Faks: (0-362) 431 50 94

 

Samgaz Genel Müdürlüğü  
E-Posta Adresi:info@samgaz.com.tr 
Telefo:0(362) 44 11 87
Faks:0(362) 256 33 99

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü
Web Adresi: http://www.sydtf.gov.tr/

E-Posta Adresi: vakif@samsun.gov.tr
Telefon: 0 (362) 433 05 18
Faks: 0 (362) 433 05 13  
 
Emekli Sandığı Samsun Bölge Müdürlüğü
Web Adresi: http://www.emekli.gov.tr/  
E-Posta Adresi: samsun@emekli.gov.tr
Telefon: 0 (362) 433 05 16
Faks: 0 (362) 432 76 16
Tapu ve Kadastro X.Bölge Müdürlüğü
Web Adresi: http://www.tkgm.gov.tr/
E-Posta Adresi: samsun@tkgm.gov.tr
Telefon: 0 (362) 445 22 44
Faks: 0 (362) 445 22 55

Tarım Kredi Koop. Bölge Birliği Müdürlüğü 
Web Adresi: http://www.tarimkredi.org.tr/   
E-Posta Adresi: samsun@tarimkredi.org.tr 
Telefon: 0 (362) 432 23 49 
Faks: 0 (362) 431 81 46 - 0 (362) 435 90 29

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Samsun İl Koordinatörlüğü      
Web Adresi: http://www.tkdk.gov.tr
E-Posta Adresi: samsun@tkdk.gov.tr
Telefon: 0362 439 30 76-77
Faks: 0362 439 30 81

TCDD Liman İşletme Müdürlüğü
Web Adresi: http://www.tcdd.gov.tr/   
E-Posta Adresi: 
Telefon: 0 (362) 445 16 56
Faks: 0 (362) 445 16 26

TCDD Lojistik Müdürlüğü-Gelemen          
Web Adresi: http://www.tcdd.gov.tr/
E-Posta Adresi: 
Santral:266 44 75
Telefon: 266 47 59
idari: 323-233-283-417-293

TCDD İşletme Müdürlüğü          
Web Adresi: http://www.tcdd.gov.tr/ 
E-Posta Adresi: samsunliman@tcdd.gov.tr
Telefon: +90 (362) 233 22 93 (2. Hat)

TCDD Samsun Liman İşletme Kontrol Müdürlüğü          
Web Adresi: http://www.tcdd.gov.tr
E-Posta Adresi: samsunliman@tcdd.gov.tr
Telefon: 0-362-445 06 24-27
Faks: 0-362-445 16 26

TEİAŞ 10. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü
Web Adresi: http://www.teias.gov.tr/   
E-Posta Adresi: 10grupmd@teias.gov.tr
Telefon: 0 (362) 266 81 40 - 41 
Faks: 0 (362) 266 52 49

Tekel Samsun Pazarlama ve Dağıtım Koordinatör Başmüdürlüğü
Web Adresi: http://www.tekel.gov.tr/   
E-Posta Adresi: samsuntekel@ttmail.com; samsunpaz@tekel.gov.tr 
Telefon: 0 (362) 435 10 20 - 0 (362) 431 60 00 
Faks: 0 (362) 435 38 28 
   
Tekel Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü
Web Adresi: http://www.yapraktutun.gov.tr/   
E-Posta Adresi: samsun@yapraktutun.gov.tr
Telefon: 0 (362) 231 16 00 
Faks: 0 (362) 231 16 09

Telekomünikasyon Bölge Müdürlüğü
Web Adresi: http://www.tk.gov.tr/   
E-Posta Adresi: samsun@tk.gov.tr
Telefon: 0 (362) 231 26 64
Faks: 0 (362) 231 26 64

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Samsun Şube Müdürlüğü
Web Adresi: http://www.tmo.gov.tr/   
E-Posta Adresi: samsun.sube@tmo.gov.tr, tmosamsunsb@ttmail.com
Telefon: 0 (362) 445 16 33
Faks: 0 (362) 445 15 30

Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Web Adresi: http://www.samsuntopraksu.gov.tr/   
E-Posta Adresi: bilgi@samsuntopraksu.gov.tr
Telefon: 0 (362) 445 16 00 
Faks: 0 (362) 445 16 67

Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.ş          
Web Adresi:
E-Posta Adresi: samsunfabrika@toros.com.tr
Telefon: 256 09 80
Fax: 256 09 56

TSE Kurum Belgelendirme Müdürlüğü
Web Adresi: http://www.tse.org.tr/   
E-Posta Adresi: samsun@tse.org.tr
Telefon: 0 (362) 266 40 22 - 0 (362) 266 40 20
Faks: 0 (362) 266 40 23

Türk Hava Yolları Satış Müdürlüğü
Web Adresi: http://www.thy.com.tr/   
E-Posta Adresi: 
Telefon: 0 (362) 230 56 49 - 0 (362) 230 91 34
Faks: 0 (362) 231 19 37

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü
Web Adresi: http://www.tuik.gov.tr/   
E-Posta Adresi: tuiksamsun@tuik.gov.tr
Telefon: 0 (362) 431 25 08
Faks: 0 (362) 432 50 88

Türkiye İş Kurumu Samsun İl Müdürlüğü
Web Adresi: http://www.iskur.gov.tr/   
E-Posta Adresi: samsun@iskur.gov.tr
Telefon: 0 (362) 233 15 00
Faks: 0 (362) 234 04 21

Ulaştırma Bakanlığı Bölge Müdürlüğü
Web Adresi: http://www.ubak.gov.tr/   
E-Posta Adresi: samsun_bol1@ubak.gov.tr
Telefon: 0 (362) 445 02 15 
Faks: 0 (362) 445 03 52

Vakıflar Bölge Müdürlüğü
Web Adresi: http://www.vgm.gov.tr/   
E-Posta Adresi: samsun@vgm.gov.tr
Telefon: 0 (362) 431 82 75
Faks: 0 (362) 432 81 86

Vergi Dairesi Başkanlığı
Web Adresi: http://www.samsunvdb.gov.tr/   
E-Posta Adresi: mail@samsunvdb.gov.tr
Telefon: 0 (362) 435 25 38 - 0 (362) 435 27 11
Faks: 0 (362) 435 83 81

Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Web Adresi: http://www.samveter.gov.tr 
E-Posta Adresi: info@samveter.gov.tr
Telefon: 0 (362) 437 08 38 
Faks: 0 (362) 437 03 99

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
Web Adresi: http://www.yesilirmakedas.gov.tr/   
E-Posta Adresi: bilgi@yesilirmakedas.gov.tr
Telefon: 0 (362) 432 52 00 
Faks: 0 (362) 432 00 22

Yeşilyurt Demir Çelik Endüstrisi ve Liman İşletmeleri lmt.şti.         
Web Adresi:
E-Posta Adresi: yesilyurt@yesilyurdc.com.tr
Telefon:0(362) 256 23 30
Fax:0(362) 256 04 99

Yüksek Öğr. Kredi ve Yurtlar Kurumu Samsun Böl. Müd.
Web Adresi: http://www.kyk.gov.tr/   
E-Posta Adresi: yurtidare55@hotmail.com
Telefon: 0 (362) 437 47 00 
Faks: 0 (362) 437 60 34

Zirai Karantina Müdürlüğü
Web Adresi:http://www.samsunkarantina.gov.tr
E-Posta Adresi: 55zkarantina@kkgm.gov.tr
Telefon: 0362 445 30 31
Faks: 0362 445 20 21