İLÇEMİZ
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

Canik: Orta Karadeniz bölümünde, Sonbaharda dağlık kesimindeki yaylaklardan inen sürülerin ve bu sürülerle mevsimlik yer değiştirenlerin kışı geçirdikleri daha alçak, kuytu ve sıcak yerlere verilen ad. (Eşanlamı= Kışlak)

Kaynak: Librairie Larousse

Tarihte Canik:  "Samsun" ismi, Selçuklu Türklerinin verdiği özel bir isim, olup eski "Amisos" ile ne kelime olarak ve ne de mana olarak herhangi bir ilgisi yoktur. Türkler şehir merkezine Samsun, İl sınırları ile çevrili bölgeye ise "Canik"demişlerdir.

Samsun, Anadolu Selçuklu Devleti çökmek üzereyken Canik Beyliği'nin başşehri olmuştu.

Osmanlı Devrinde Samsun, "Canik Sancağı" (Vilâyeti) adıyla Rumiye-i Suğra Beylerbeyliği (Eyaleti) nin bir vilayeti idi. Tanzimattan sonra Trabzon Vilâyetinin 4 sancağından biri oldu. 6 kazası vardı.

30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi günlerinde Samsun, bağımsız Canik Sancağı'nın merkez kazasıydı. Sancağın dışında beş kazası daha vardı. Bafra, Çarşamba, Terme ve Fatsa. Samsun 'un bugünkü ilçeleri olan Lâdik, Havza ve Vezirköprü ise, o dönemde Sivas Vilâyeti'nin Amasya Sancağı'nın kazaları idi. Canik Sancağının 300.000 dolayında nüfusu vardı ve bunun (göçmen adı altında getirilenlerle birlikte) yarısına yakınını Rumlar teşkil ediyordu. Sancağın merkezi Samsun olmasına rağmen Bafra ve Çarşamba kazaları, nüfusça Samsun'dan daha kalabalıktı.