bafranın Kültürü


 

Bilinen geçmişi M. Ö. 5000-4000 yıllarına dayanan ve günümüze kadar sürekli yerleşim yapıldığı anlaşılan Kızılırmak ağzı ve çevresi Tarihi ve Kültürel eserler bakımından yüklüce bir mirasa sahiptir. 

1971 yılından itibaren İkiztepe köyü sınırlarında bulunan Ikiz Tepe ören yeri ve çevrede yapılan yüzey araştırmalarında 57 höyük tip, düz yerleşim yeri, 25 antik çağ ile hemen sonrasına ait kalıntı, 48 tümülüs, 
5 kaya mezarı, 3 mezarlık, 1 kale, 1 hamam, 1 köprü bulunmuştur. 

 

Ikiztepe 'de, elde edilen bulgular, burada Erken Hitit dönemine ait önemli bir kentin olduğunu belgelemektedir. Ikiztepe ören yerindeki en yüksek tepe ilk Tunç Çagı III. Zamanında (M. Ö 2300-2100) mezarlık olarak kullanılmış. Eski Anadolu da bulunan mezarlıklardan en büyüğü olan bu mezarlıkta 623 adet mezar tespit edilmiştir. 

Ikiztepe ören yerindeki bu en yüksek tepe daha sonra Helenistik çağda (M. Ö. 330-30) bir Tümülüs (Yıgma Mezar) olarak ta kullanılmıştır. Ikiztepe'de ortaya çıkartılan 6000 civarındaki, pişmiş toprak, kemik, boynuz, tas ve maden eserler Samsun Arkeoloji Müzesinde sergilenmektedir.

 

Ikiztepe ören yeri, Kültür Bakanlığınca arkeolojik alan olarak tescil edilmiş ve kamulaştırılmıştır.Kaleler:Bafra'da Martı Kalesi ve Asar Kale olmak üzere iki kale kalıntısı vardır. Bunlardan Martı Kalesi harabe halindedir. Helenistik döneme aittir. Asar Kale'de harabe halindedir. Kızılırmak vadisinde Asar köyünde bulunan kale M. Ö. 1000 yıllarına tarihlenmiştir.

Paflagonya Kaya Mezarları : (M. Ö. 700) da, Asar Kalesinin olduğu bölgede Kızılırmak vadisinde dikkat çeken tarihi yapılardır.

Camiler : Büyük Cami (1670), Tayyar Pasa Cami (1869), Çarşı Cami(1865), Nuri İbrahim Cami (1887), Şeyhören Türbesi. 

Hamamlar : Yeni Şifa Hamamı (17.yy); Uzun hamam Bedesten; 17.yy da yapıldığı sanılmaktadır.

Çeşmeler: Çeşme, Alibey Çeşmesi (1751), Hüseyin Bey Çeşmesi, Kadı Çeşmesi (1778), Mescit Çeşmesi (1840), Taşlı Çeşme, Camiler, Türbeler, Hamamlar, çeşmeler ve Bedesten Osmanlı dönemine ait tarihi yapılardır.