Bafra, Samsun ilinin en büyük ilçesi ve bu ilçenin merkezi kenttir. İlçe, Bafra ovasındaki konumundan 
dolayı verimli olan toprakları ile tanınır. Bafra kenti, ilin Samsun kentinden sonra en çok nüfusa sahip yerleşim merkezidir. Şehrin nüfusu 2008 yılına göre 86.485'dir. 1973'te 31.000 olan nüfusu 1990'da 65.600'e, 
2000'de 83.733'e, 2007'de 85.323'e çıkmıştır. 

Bafra, Karadeniz'e 20km. uzaklıkta, denizden yüksekliği 20m olan ve Kızılırmak'ın biriktirdiği birikinti ovası üzerinde kurulmuş; bir yerleşim birimidir. İlçe doğusunda ve kuzeyinde Karadeniz, batısında Alaçam, güneyinde Kavak ilçeleriyle çevrilmiştir. Yüzölçümü 175.000 hektar. 

Samsun'a uzaklığı 51km'dir. Kızılırmak deltasını kaplayan Bafra ovası güneyde dağlarla çevrilidir. 
Bunlardan en yükseği 1224m ile Nebiyan dağıdır. Bu dağlar Canik Dağlarının uzantılarıdır. Bafra'nın en büyük, Türkiye'nin ise en uzun akarsuyu Kızılırmak bu dağları derin bir vadi ile geçerek ovaya ulaşır. 

 

Bafra ovası tamamen Kızılırmak tarafından oluşturulmuştur. Irmağın denize yakın kısımlarında birçok göl oluşturmuştur. Nebiyan dağının etekleri ise yayla durumundadır. Kızılırmak'ın uzunluğu 1151 km'dir. 
Sivas'taki Kızıl Dağ'dan doğar, Orta Anadolu'da geniş bir yay çizerek Bafra'dan denize dökülür. 

En çok Nisan ve Temmuz dönemlerinde su taşır. Kızılırmak'ın denize döküldüğü yerde oluşmuş göller, 
ırmağın her iki yakasında da yer alır. Batıdaki göl Karaboğaz, Doğudaki ise Balık Gölleri'dir. Doğu yakada 
yer alan göllerin başlıcaları şunlardır; Dutdibi, Liman, Hayırlı, Çernek, Uzungöl, Tombul göl, İnce göl. 

Göllerin çevresi sazlık ve bataklıktır. Ancak, ormanlık alanlar da göze çarpar. Bafra Nüfusu ile ilgili 
yapılan başka bir araştırmaya göre ise ; Bafra İlçesinin 2007 nüfus sayımına göre nüfusu azaldı. 
1990 nüfus sayımına göre köyleri ile birlikte 153 bin olan Bafranın nüfusu 2000 sayımına 
göre 157 bin olmuştu. 

2007 sayımında ise Bafranın nüfusu 143 bin olarak hesap edildi. Bafranın sürekli göç verdiği böylece 
resmen onaylanmış oldu. Türkiyede normal nüfus artışı yıllık %2 olduğu düşünülecek olursa 
Bafranın göçlerle birlikte normal nüfus artışına rağmen azaldığı görülüyor. Normal nüfus artışına göre 
Bafra nüfusu köyleri ile birlikte 174 bin civarında olması gerekiyordu. Yaptığımız hesaplamalara göre ilçe 
nüfusu yedi yılda 17 bin kişi dışarıya göç vermiş durumda. Bu hesaplamalara göre son yedi yılda
Bafradan göç edenler nüfusun %11'ini oluşturuyor. 1990 nüfus sayımına göre şehir merkezi 65 bin 600'dü.
2000 sayımında ise bu rakam 83 bin 733 olarak hesaplandı. 2007 de Bafra şehir merkezinin nüfusu 
85 bin 325 olarak bulundu. 

Normalde %2 Türkiye nüfus artışına paralel olarak yedi yılda 95 bin olması gereken Bafra nüfusu 
göçlerle 85 binde kaldı. Böylece Bafra merkezden dışarıya 10 bin göç verildiği ortaya çıkıyor.

Bafra ilçelere göre gelişmişlik düzeyine göre Samsun merkez ilçe ve 19 Mayıs İlçesinden sonra 
Samsunda üçüncü geliyor. Bafra ekonomisinin geriye gitmesi nüfus artışını frenleyip azalmasına neden oldu. 

Büyük ölçüde göç veren ilçe nüfusu 2000 nüfus sayımına göre azaldı.