İlçe halkı genel olarak dar gelirlidir. Buna bağlı olarak sosyal ve kültürel faaliyetler istenilen düzeye ulaşamamıştır. İlçemizde konut sorunu daha çok kırsal kesimde ortaya çıkmaktadır. İlçe merkezi ve Etyemez, Göçkün, Gökçeboğaz, Kışlakonak, Soğukçam, Habilli, Yukarıelma, Karlı, Doyran, Karahüseyinli, Akgüney, Aşağıakgüney köylerinde ve deniz sahili kenarlarında bulunan mahallerde planlı betonarme binalar yapılmakta olduğu ve gün geçtikçe gerek kalite, gerekse sayı yönünden artış görülmektedir. Kırsal kesime çıkıldıkça ahşap ev sayısı oldukça artmaktadır.

İlçemiz belediyesinin, Belediye İmar Planının Ocak 1985 yılında tasdikinden sonra imar planında yapılan değişikliklerle ana caddelerde konut katsayısının arttırılması nedeniyle 1985 yılından bu yana hızlı bir yapılaşma devam etmektedir. Emniyet Amirliği personeli için 18 daireli lojman mevcuttur. Mevcut lojmanlar ihtiyaca cevap verememektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarının çoğunun lojmanı yoktur. İlçede yeterli düzeyde iş ve istihdam imkânının olmayışı nedeniyle ilçeden komşu il ve ilçelere önemli ölçüde göç olmaktadır. Göç edilen yerler Bafra, Bursa ve İstanbul’dur.