İlçenin coğrafi yapısı, başlangıç meridyenine yaklaşık 35.36 boylam ve 41.37 enlem daireleri arasındadır.

  İlçe Karadeniz’in güneyinde Samsun’a 78 Km, Sinop’a 90 Km. uzaklıktadır. Doğusunda Bafra, batısında Yakakent ve Durağan, güneyinde Vezirköprü ilçeleriyle komşudur. Kuzeyi Karadeniz’le çevrilidir. Yüzölçümü (köyleri ile birlikte) 463Km2 ’dir. İlçe merkezi ise 40 Km2’lik alana sahiptir. Gerek yağış gerekse sıcaklık yönünden sürekli farklılıklar görülmekle beraber genellikle yazları yağışlı ve sıcak, kışları yağışlı ve ılık geçer. Yağmur daha çok İlkbaharda düşer. Uluçay,  Gökçeboğaz ve Yenice çayları önemli akarsularıdır.